Fáy András halálának 150. évfordulójára 2000 Forint

Numizmatikai információk

Értesítsen, amikor feltöltünk egy ilyen terméket:

Értesítést kérek!

Ország: Magyarország (Európa)
Sorozat:Sorozatba nem tartozó darabok (-napjaink)
Téma: Fáy András halálának 150. évfordulójára
Típus: Emlékpénz
Címlet: 2000 Forint
Anyag: Réz-nikkel
Súly: 12,5 g
Átmérő: 30 mm
Előlap: Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Fáy András által alapított Pesti Első Hazai Takarékpénztár emblémája, a körbe komponált virágport gyűjtő méh ábrázolása látható, amely a mai budapesti Károlyi utca 12. számú épület hom-lokzati díszítőelemét idézi. Az emlékérme szélén felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, az embléma ábrázolása alatt, középen, két vízszintes sorban a „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, alul Csikai Márta tervezőművész mesterjegye látható. A vízszintes középvonal alatt bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2014” verési évszám olvasható.
Hátlap: Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Fáy András félalakos portréjának ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, a vízszintes középvonal felett, félköriratban, a mellképtől balra „Fáy András” névaláírása olvasható. A mellképtől jobbra, a váll felett két vízszintes sorban az „1786-1864” felirat olvashatók. A mellképtől balra, alul az érme szélén Király Vilmos tervezőművész mesterjegye látható.
Perem: Recés
Leírás: Fáy András halálának 150. évfordulójára ezüst és színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. Fáy András író, politikus, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja volt. 1840-ben nyílt meg az általa alapított Pesti Hazai Első Takarékpénztár, amely 1848-ig harminckét vidéki fiókkal bővült. Mikszáth Kálmán szavaival: "ha Széchenyi nincs, őt illeti a ,legnagyobb magyar' titulusa, ha Deák nincs, ő nevezhető a ,haza bölcsének' – így azonban maradt végig a ,nemzet mindenese’."
Tervező: Csikai Márta, Király Vilmos
Motívum: Fáy András, Ember
Az Értéke oszlopban az oldalunkon 2018 óta regisztrált legmagasabb elkelési-, vagy eladási árat mutatjuk, figyelembe nem véve az elkelés dátumát, vagy további speciális terméktulajdonságokat (pl. állapot, hibák, eseti átdolgozás, stb.). Mivel az értéket leginkább az aktuális piaci trendek határozzák meg, ezért a megjelenített értékek csak viszonyítási alapként értelmezhetők, mintsem aktuális piaci árként.

Ajánlatok: