Általános Szerződési Feltételek

Jogok és kötelezettségek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szőts Tihamér egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a NumizMarket.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a NumizMarket.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

• Név: Szőts Tihamér egyéni vállalkozó
• Székhely: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 27. IV/2.
• Telephely:
• Ügyfélszolgálat:

o NumizMarket
o Cím: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 27. IV/2.
o Telefonos ügyfélszolgálat ideje: Hétfő-Péntek 10-18 óra
o Telefon: +36 70 944 1310
o Honlap: NumizMarket.hu

• Nyilvántartási szám: 28097885
• Adószám: 65834943-1-37
• Közösségi adószám: HU65834943

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a NumizMarket.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: NumizMarket webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A NumizMarket webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.
1.2. A NumizMarket webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A NumizMarket webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.5. A szerződés nyelve magyar.
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Főoldalon található „Belépés” menüpontra, majd a „Nincs fiókja?” hivatkozásra kattintva, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Általános szerződési feltételek és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadja, valamint az adatkezelésekhez hozzájárul.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására belépés után, a Profil megtekintése linkre kattintást követően elérhető Profil szerkesztése menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. MEGRENDELÉS, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

3.1. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely termék alapvető tulajdonságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a bevezető részben találja.
3.2. A termékek vételára magyar forintban értendő. Az árfolyam folyamatos változása miatt az üzemeltető nem tudja garantálni a más pénznemben megjelenített összegek pontosságát. A más pénznemben megjelenített összegek kizárólag tájékoztató jellegűek.
3.3. A vételár mindig a kiválasztott terméknél feltüntetett bruttó összeg. A vásárlásról a szolgáltató számlát állít ki, amiből az ÁFA-t nem lehet visszaigényelni, mivel a fizetendő bruttó ár 0%-os ÁFA tartalommal rendelkezik, viszont a gazdasági társaságok könyvelésében költségként elszámolható.
3.4. A szolgáltató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló (KATA) törvény hatálya alá tartozó kisadozó vállalkozó.
3.5. A Szolgáltató számlát állít ki az Ügyfél számára a megrendelt Termékeket illetően. Az ügyfél kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.
3.6. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Szolgáltató – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő termékekről. Az Ügyfél felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására.
3.7. Az értékesített Termékekről szóló számlát a Szolgáltató elsősorban elektronikus úton bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. A kiállított számlát a Szolgáltató elektronikus üzenet (e-mail) formájában megküldi az Ügyfél részére, az Ügyfél által a vásárlás során megadott e-mail címre.
3.8. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
3.9. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon megjelentetett termékképek minden esetben az eladásra felkínált termék képe.
3.10. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül regisztrált és nem regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)
3.11. A Szolgáltatónak az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre megküldött üzenetben leadott rendelést akkor áll módjában elfogadni, ha abban a választott tétel azonosítója és megnevezése egyértelműen szerepel (id szám), pontosan megadta postázási nevet, címet, valamint a számlázási adatokat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a pontatlanul leadott termék azonosító (id szám), megnevezés miatti nem megfelelő tétel értékesítéséért.
3.12. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.13. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.14. Szállítást végző szolgáltatók: Magyar Posta és MPL
3.15. Díjak: A Magyar Posta honlapján közzétett mindenkor hatályos küldeményforgalmi tarifák.
3.16. A postai díj a küldemény méretének és súlyának mértékében változhatnak. Külön kérés esetén az Ügyfél saját költségére kérhet más szolgáltatót vagy értékbiztosítást. A szolgáltató saját hatáskörben dönt ennek elfogadásáról.
3.17. A Szolgáltató ajánlása a szállítási mód kiválasztására a megrendelés összegére való tekintettel:
3.17.1. Belföldi sima és elsőbbségi levélküldemény 1-5000 Ft közötti megrendelés összeg esetén
3.17.2. Belföldi ajánlott és elsőbbségi ajánlott levélküldemény 1-20000 Ft közötti megrendelés összeg esetén
3.17.3. MPL csomag nagyobb terjedelmű és 20.000 Ft-nál magasabb rendelési összeg esetén
3.18. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut kiszállítja szállítmányozó cég igénybevételével. Ha egy Ügyféltől több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülhetnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított küldemények utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon a Fizetés és Szállítás menüpontban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
3.19. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.
3.20. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén, amennyiben az előre fizetést már teljesítette.
3.21. A Szolgáltató felé leadott rendelést a Szolgáltató az Ügyfél választása szerinti módon teljesíti.
Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a Fizetés és Szállítás menüpontban tájékozódhat.

 

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató visszaigazolja az Ügyfél részére, mely tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a megvásárolt tétel(ek) megnevezését és árát, a szállítási módot és annak díját, a fizetendő összeget, valamint a szállítási és fizetési információkat), A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
4.2. A megvásárolni kívánt tételek kosárba helyezése nem tekinthető megrendelésnek. Mindaddig, amíg az Ügyfél nem rendeli meg a kosarába helyezett termékeket, azok mások számára megvásárolhatók maradnak és az eladási áruk változhat.

5. ELÁLLÁSI JOG

5.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
5.2. Amennyiben a Fogyasztó szeretné a terméket visszaküldeni, a vonatkozó törvények szerint a kézhezvételtől számított 14 naptári nap áll a rendelkezésére a vásárlástól való elálláshoz.
Az elállást kizárólag írásban a megadott e-mail címre vagy postai úton teheti meg.
Mielőtt az Ügyfél a terméket visszaküldi, e-mail Üzenetben kétoldalas szkennelt vagy fényképezett jó minőségű értékelhető képet küld a termékről annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a termék ugyanabban a minőségi állapotban van-e, mint ahogy az a Szolgáltató által postázásra került. Amennyiben a termék időközben megsérült, vagy tisztításnak vetették alá, illetve minőségi állapota bármilyen szempontból megváltozott, az Ügyfél (Fogyasztó) nem gyakorolhatja az elállási jogát. Jogos elállás esetén az Ügyfél (Fogyasztó) a terméket hiánytalanul, eredeti minőségi állapotában saját költségén juttatja vissza a Szolgáltató telephelyére. A termék beérkezését követő 14 naptári napon belül történik meg a termék árának visszautalása az Ügyfél (Fogyasztó) számlájára, melyről a megrendelés összege a Szolgáltató bankszámlájára érkezett. A visszaküldés postai díjának megtérítésére nincs lehetőség. Az utánvétellel visszaküldött terméket a Szolgáltató nem veszi át.

6. FELELŐSSÉG

6.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
6.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
6.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6.5. Az Ügyfél által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
6.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
6.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7. SZERZŐI JOGOK

7.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi fényképet és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
7.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
7.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat:
Cím: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 27. IV/2.
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfő-Péntek 10-18 óra
Telefonszám: +36 70 944 1310
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 8.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (telefonon) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1088 Budapest, József krt. 6., https://fogyasztovedelem.kormany.hu/