Katalóg starých peňazí podľa krajín a vládcov

História finančných systémov a mien je bohatá a rôznorodá. Peniaze, ktoré míňali vládcovia a politické režimy, sú úzko späté s ekonomickou a politickou situáciou tej doby. Ich materiál, dizajn a hodnota sa vyvíjali počas dlhého obdobia a odrážali ekonomické a mocenské vzťahy. Zmeny panovníkov a ich politických systémov ovplyvnili mincové zvyky a menové systémy. Použité symboly a vzory často odrážali panovníkove vzťahy alebo dôležité politické udalosti. História razenia mincí a menových systémov tak odráža vývoj a zmeny v ľudskej spoločnosti.