Szabadságharc (1848-1849) Kossuth bankó 10 Forint bankjegy

Referenciaadatok
Ország: Magyarország
Kontinens: Európa
Típus: forgalmi
Megjegyzés: 1848. szeptember 01.
Címlet: 10,00 Forint
Anyag: papír

További információk
Sorozat: Szabadságharc (1848-1849) Kossuth bankó
Történet: Haynau táborszernagy az alábbi Hirdetményt adta ki a Kossuth-bankók hamisítása ellen: Hirdetmény. Ezennel mindennek tudtára adatik, hogy bár miféle ugy nevezett "magyar Kossuth bankjegyek" forgása, mint törvényelleni pénz megtiltatik. Bár ki is olly törvényelleni pénzzel bírna, legyen az akár magányos, vagy köztárok tulajdona, azt a legközelebbi cs. k. városi parancsnoksághoz, melly ezen semmített bankjegyeket az elöljáró katona vidéki parancsnoksághoz beküldeni, haladék nélkül általadni kötelessége lészen. Azon bankjegyek, mellyek ezen hirdetés után 48 órának lefolytával át nem adattak, a hol találtatnak, nem csak elfoglaltatnak, hanem azoknak tulajdonossa azonkivül még hadszéki büntetés alá is vetetni fog. Főhadiszálláson Bana, julius 1-jén 1849. Haynau t.k. táborszernagy

© 2021 NumizMarket - Mert gyűjteni jó.